MembersPage/Hangyasz

VQ35 3.5 V6 motor. 4 vezermutengyely, 24 szelep, hengerenkenti gyujtas, 2 szivo vezrmutengely fokozatmentesen allithato. 60-2 VR primery trigger, 2 szivo vermutengelyen egy-egy hall szenzor, 720 fokonkent 1 signal.

konfig:

http://www.vems.hu/files/powered/v3.3_u003783-A-2013.05.14-08.31.05hangyaszsectrigjo.vemscfg

triggerlog:

http://www.vems.hu/files/powered/v3.3_u003783-2013-05-14-11.01.06.triggerlog